top of page
Hiking Path in Forest

TRIMGRUPPA

Hovedaktiviteten til Trimgruppa er drift- og vedlikehold av de 17 trimpostene vi har etablert i vårt område. Det arbeides kontinuerlig for å utbedre og tilrettelegge de ulike traseene slik at flest mulig kan ha forutsetninger for bruke dette tilbudet.

Alle trimpostene er registrert på telltur.no.

 

I 2019 ble laget tilknyttet  Salten Friluftsråd.Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og med Hamarøy i nord. På friluftsrådets liste over 55 forførende friluftsmål i Salten finner vi turen til Bjørntinden som en de best omtalte. 

 

I løpet av sesongen arrangeres det flere fellesturer, både i egen regi og i samarbeide med bl.a. Den Norske Turistforening.

TRIM-STYRET

131965541_1040493513106297_6598769464165
33342764_10211895905573891_9068927070179
17308929_434428426897704_521463679939596

ARILD LORENSEN

Trim Leder

NINA VÅTVIK

Medlem

HEGE AIMEE ENGEN

Medlem

131972435_430053061695116_83133299109361

ARNE MARTIN AAG

Medlem

131955899_848658779226658_67925160410314

RANGVAD SELJEVOLL

Medlem

77060825_2938797279475200_34817248978838

BRIT KROGH

Medlem

KONTAKT OSS

 

Tjongsfjord Idrettslag

c/o Kilaveien 98

8186 Tjongsfjorden

 

E-post: post@tjongsfjordil.no

Telefon: 91706783

Copyrights © 2020 TJONGSFJORDIDRETTSLAG

bottom of page