top of page
Hiking Path in Forest

TRIMGRUPPA

Hovedaktiviteten til Trimgruppa er drift- og vedlikehold av de 17 trimpostene vi har etablert i vårt område. Det arbeides kontinuerlig for å utbedre og tilrettelegge de ulike traseene slik at flest mulig kan ha forutsetninger for bruke dette tilbudet.

Alle trimpostene er registrert på telltur.no.

 

I 2019 ble laget tilknyttet  Salten Friluftsråd.Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og med Hamarøy i nord. På friluftsrådets liste over 55 forførende friluftsmål i Salten finner vi turen til Bjørntinden som en de best omtalte. 

 

I løpet av sesongen arrangeres det flere fellesturer, både i egen regi og i samarbeide med bl.a. Den Norske Turistforening.

TRIM-STYRET

IMG_4863.jpg
131972435_430053061695116_83133299109361
00223167676449587958_edited.jpg

SANDRA S. VÅTVIK

Trim Leder

EINAR ENGEN

Medlem

ARNE MARTIN AAG

Medlem

IMG_4775_edited.jpg

GLENN HÅVARD MATHISEN

Medlem

131955899_848658779226658_67925160410314

RANGVAD SELJEVOLL

Medlem

77060825_2938797279475200_34817248978838

BRIT KROGH

Medlem

bottom of page